Våren 2015 fikk jeg i oppdrag å utbedre nettsiden til Kønig og Nesse AS (har senere blitt kjøpt opp). Den gamle nettsiden var laget med html og css, og kunden ønsket å ha en nettside som var lettere å handtere. Resultatet ble dermed en WordPress nettside med farge og utseende etter kundens ønsker.

  • Oppdatering av nettside og database