For Eidskog kirkelige fellesråd fikk jeg i oppdrag å etablere en nettside for informasjon og nyhetsformidling. Jeg hadde strenge regler å forholde meg til når det gjaldt fargepalett, fonter og utseende generelt. Dette førte til tett oppfølging med kunden, slik at nettsidens uttrykk gjenspeilte regelverket vi arbeidet under.

Følgende ble gjort for å fullføre denne jobben:

  • Nettside satt opp for informasjon og nyhetsformidling
  • Innhold satt opp basert på kundens ønsker
  • PDF´er som viser hvordan kunden legger til innhold