For Andre Fjærstrand Bartli har jeg satt opp en nettside i WordPress for hans «Online Coaching» tjeneste. Dette er en nettside som skal inneholde informasjon om hans tjenester, netthandel samt at de som kjøper varer skal få sin personlige side. På den personlige siden skal Andre ha mulighet til å legge ut individuelle treningsplanleggere med mulighet til tilbakemelding.

Følgende ble gjort for å fullføre denne jobben:

  • Nettside satt opp i WordPress ut i fra dialog om ønsket utseende fra kunde.
  • Nettbutikk med mulighet for enkeltsalg samt abonnement tjeneste.
  • Individuelt tilpasset side for hver kunde som har kjøpt en tjeneste av Andre.
  • Mye tilpasset kode ble brukt, samt forskjellige «plug-ins».
  • PDF med ulike brukermanualer for hverdag å bruke nettsiden i fremtiden.